Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Příprava porézních materiálů pro záchyt radionuklidů
Název práce v češtině: Příprava porézních materiálů pro záchyt radionuklidů
Název v anglickém jazyce: The preparation of porous materials for radionuclide capture
Klíčová slova: radionuklidy, porézní materiály, záchyt radionuklidů
Klíčová slova anglicky: radionuclides, porous materials, radionuclide capture
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2013
Datum zadání: 17.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Předběžná náplň práce
1. literární rešerše na téma porézní materiály a záchyt radionuklidů2. připravit porézní materiály vhodné pro záchyt radionuklidů3. popsat použité postupy a přístroje4. charakterizovat získané produkty
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Literature review of porous materials and radionuclide capture2. Preparation of porous materials suitable for radionuclide capture3. Description used procedures and instruments4. Characterization of obtained products
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK