Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Extracelulární matrix u kvasinkových populací
Název práce v češtině: Extracelulární matrix u kvasinkových populací
Název v anglickém jazyce: Extracellular matrix in yeast populations
Klíčová slova: kvasinky, extracelulární matrix, kolonie, biofilmy
Klíčová slova anglicky: yeast, extracellular matrix, colonies, biofilms
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2013
Datum zadání: 20.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2014
Oponenti: Mgr. Lukáš Dvořáček
 
 
 
Předběžná náplň práce
Sumarizace poznatků o extracelulární hmotě u kvasinkových populací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Overview of extracellular matrix appearance in yeast populations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK