Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Umělé fosfolipidové membrány - metody přípravy, vlastnosti a využití
Název práce v češtině: Umělé fosfolipidové membrány - metody přípravy, vlastnosti a využití
Název v anglickém jazyce: Artificial phospholipid membranes - method of prepatation, properties and their usage
Klíčová slova: membrána, lipid, fosfolipidová dvojvrstva, liposom, černá lipidová membrána, dvojvrstva na pevném podkladu, dvojvrstva na kapičkovém rozhraní
Klíčová slova anglicky: membrane, lipid, phospholipid bilayer, liposome, black lipid membrane, suppored lipid bilayer, droplet interface bilayer
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.09.2014
Datum zadání: 23.09.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2015
Oponenti: RNDr. Michal Sýkora, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce má za cíl shrnout současné poznatky o metodách přípravy umělých fosfolipidových membrán převážně pro biofyzikální studie. Dalším cílem práce má být rovněž porovnání jednotlivých typů membrán co do jejich vlastností (tloušťka, fluidity, přítomnost rozpouštědel, možnost inkorporace proteinů, elektrické vlastnosti, tvorba domén). Během řešení práce bude mít studentka možnost některé způsoby přípravy umělých membrány vlastnoručně vyzkoušet a případně testovat fyzikální vlastnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work aims to summarize the current knowledge about the methods of preparing artificial phospholipid membranes mostly for biophysical studies. Another aim is also the comparison of various types of membranes as to their properties (thickness, fluidity, the presence of solvents, the possibility of incorporation of proteins, electric isolation, creation domains). During the solution of this work the student will have the opportunity to prepare the artificial membranes and to test their physical properties.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK