Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Španělský sport v dobách frankismu a jeho politické využití
Název práce v češtině: Španělský sport v dobách frankismu a jeho politické využití
Název v anglickém jazyce: Spanish sport in era of francoism and its political exploitation
Klíčová slova: Sport, politika, frankismus, Španělsko, propaganda, tělovýchova, centralismus.
Klíčová slova anglicky: Sport, politics, francoism, Spain, propaganda, physical education, centralism.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut mezinárodních studií (23-IMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Traian Urban, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2013
Datum zadání: 05.11.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl vysvětlit, jak se celková politika režimu promítala do sportovního odvětví. Zda režim za pomoci sportu nesledoval jiné cíle než svou oficiální politikou, či zda politika prosazovaná skrze sport korespondovala s oficiální politikou režimu. Dalším cílem je analyzovat, zda byl sport jako nástroj režimem pouze využíván, nebo jestli si režim cíleně sport jako svůj nástroj formoval a vytvářel. V poslední řadě je cílem práce určit, jestli byl sport Francovu režimu čistě přínosný, nebo zda přinášel i politické problémy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis aims to explain the way, that the overall policy of Franco's regime reflected in sports. Explains, if the regime was following other goals by sport policy than by the official state policy or if the official policy of the regime corresponded with the policy reflected in sport. Another goal of the thesis is to analyze, if sport was used just as a political tool or if the regime formed sport intentionally as its tool. Last goal is to decide if sport was puerly usefull to Franco's regime or if it brought political problems with it as well.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK