Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stravovací návyky a pohybový režim současných českých dětí a adolescentů ve věku 11 - 13 let
Název práce v češtině: Stravovací návyky a pohybový režim současných českých dětí a adolescentů ve věku 11 - 13 let
Název v anglickém jazyce: Diet and exercise regime of Czech children and adolescents aged 11 - 13
Klíčová slova: Nadváha, obezita, děti, BMI, stravovací návyky, fyzická aktivita, délka spánku, vzdělání rodičů, povolání rodičů
Klíčová slova anglicky: Overweight, obesity, children, BMI, eating habits, physical activity, sleep duration, parents’ highest education, parents’ occupation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2013
Datum zadání: 27.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Oponenti: RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Jana Pařízková, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK