Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztahová vazba u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na pervitinu.
Název práce v češtině: Vztahová vazba u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na pervitinu.
Název v anglickém jazyce: Attachment of people with methamphetamine use disorder
Klíčová slova: vztahová vazba – pervitin – škodlivé užívání - závislost
Klíčová slova anglicky: attachment - methamphetamine - addiction - abuse
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2013
Datum zadání: 29.10.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: U Nemocnice 4, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: Mgr. Lenka Reichelová
 
 
 
Předběžná náplň práce
I. ÚVOD
II. TEORETICKÁ ČÁST
1. Psychopatologie závislosti
1.1 Škodlivé užívání
1.2 Diagnóza závislosti
2. Vztahová vazba – John Bowlby
2.1 Jistý typ
2.2 Úzkostně vyhýbavý typ
2.3 Vyhýbavý typ
2.4 Úzkostně zapletený typ
3. Vztahová vazba u dětí – Ainsworthová, Mainová
3.1 Jistá vztahová vazba
3.2 Nejistá vztahová vazba
3.2.1 Vyhýbavý typ
3.2.2 Ambivalentní typ
3.2.3 Dezorganizovaný typ
4. Poruchy vztahové vazby
5. Vztahová vazba v psychoterapii
6. Shrnutí

III. EMPIRICKÁ ČÁST
1. Cíl výzkumu
2. Výzkumné otázky
3. Výzkumná strategie a techniky sběru dat
3.1 Výběr vzorku
3.2 Popis vzorku
3.3 Zpracování dat
4. Zpracování a interpretace dat
5. Diskuze

IV. ZÁVĚR
Seznam použité literatury
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK