Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Enterální a parenterální výživa v prevenci realimentačního syndromu
Název práce v češtině: Enterální a parenterální výživa v prevenci realimentačního syndromu
Název v anglickém jazyce: Enteral and parenteral nutrition in the prevention of the refeeding syndrome
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. František Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2013
Datum zadání: 29.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.10.2013
Datum a čas obhajoby: 09.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01747)
Oponenti: MUDr. Jaroslav Macášek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK