Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The influence of wind on treeline position - the question of summit syndrome
Název práce v češtině: Vliv větru na polohu horní hranice lesa – otázka vrcholového fenoménu
Název v anglickém jazyce: The influence of wind on treeline position - the question of summit syndrome
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.10.2013
Datum zadání: 19.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.11.2013
Datum a čas obhajoby: 21.09.2017 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2017
Oponenti: Ryszard Kaczka, Ph.D.
  RNDr. Jan Altman, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK