Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace právní úpravy zániku nájmu bytu v České republice a Polsku
Název práce v češtině: Komparace právní úpravy zániku nájmu bytu v České republice a Polsku
Název v anglickém jazyce: A comparison of legal regulation of termination of flat lease in the Czech Republic and Poland
Klíčová slova: Byt, nájem, skončení nájmu bytu
Klíčová slova anglicky: Flat, lease, termination of flat lease
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2013
Datum zadání: 22.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.01.2015
Datum a čas obhajoby: 20.01.2015 12:00
Místo konání obhajoby: Obhajoba se uskuteční v m. č. 139 PFUK
Datum odevzdání elektronické podoby:07.11.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:10.11.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2015
Oponenti: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK