Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Věty ekvivalentní s pátým Euklidovým postulátem
Název práce v češtině: Věty ekvivalentní s pátým Euklidovým postulátem
Název v anglickém jazyce: Theorems equivalent with the fifth Euclid's axiom
Klíčová slova: axiomatika geometrie, pátý Euklidův postulát, modely neeuklidovské geometrie
Klíčová slova anglicky: axiomatics of geometry, fifth Euclid's axiom, models of the non-euclidean geometry
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2013
Datum zadání: 17.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.10.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student vytvoří přehledný text o základech neeuklidovské geometrie v rovině, vhodný např. pro studenty středních škol, jehož jádrem bude přehled vět ekvivalentních s pátým euklidovým postulátem. Neeuklidovské verze těchto vět budou znázorněny na různých modelech Lobačevského roviny.
Seznam odborné literatury
Jan B. Pavlíček: Základy neeuklidovské geometrie Lobačevského (Přírodovědecké vydav. 1953)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK