Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Překlad, výklad a analýza latinského textu Liber Sancti Jacobi (V. kniha)
Název práce v češtině: Překlad, výklad a analýza latinského textu Liber Sancti Jacobi (V. kniha)
Název v anglickém jazyce: Translation, Commentary and Analysis of Liber Sancti Jacobi (Book V)
Klíčová slova: medievistika, středověká, latina,poutnictví, Svatojakubská cesta, Santiago de Compostela, Španělsko
Klíčová slova anglicky: medievistic, medieval latin, pilgrimage, Camino de Santiago, Santiago de Compostela, Spain
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2013
Datum zadání: 04.11.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.11.2013
Datum a čas obhajoby: 20.06.2016 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem diplomové práce je pořízení překladu textu z 12. století Liber Sancti Jacobi popisující cestu do Santiaga de Compostela. Nedílnou součástí práce bude výkladový komentář k textu, kde budou vysvětleny především obsahové zvláštnosti textu (topografie, popis poutních kostelů aj.), pozornost bude věnována také lexiku. Překlad textu bude zasazen do širšího kontextu poutního hnutí a kultu relikvií ve středověku.
Seznam odborné literatury
P. Gerson (ed.), P.: The Pilgrim’s Guide: A Critical Edition, London 1998.
Herbers, K.: Der Jakobsweg. Ein Pilgerführer aus dem 12: Jahrhundert, Stuttgart 2008.
Angenendt, A.: Heilige und Relikvien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, München 1994.
Ohler, N.: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha 2002.
Bottineau, Y.: Der Weg der Jakobspilger. Geschichte, Kunst und Kultur der Wallfahrt nach Santiago de Compostela, Bergisch-Gladbach 1992.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK