Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morfologické zmeny hipokampu v tetanotoxínovom modeli temporálnej epilepsie
Název práce v jazyce práce (slovenština): Morfologické zmeny hipokampu v tetanotoxínovom modeli temporálnej epilepsie
Název práce v češtině: Morfologické zmeny hipokampu v tetanotoxínovom modeli temporálnej epilepsie
Název v anglickém jazyce: Morphological changes of the hippocampus in tetanus toxin model of temporal lobe epilepsy
Klíčová slova: Strata buniek, hipokampus, hipokampálna skleróza, temporálna epilepsia, tetanotoxínový model
Klíčová slova anglicky: Cell loss, hippocampus, hippocampal sclerosis, temporal lobe epilepsy, tetanus toxin model
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2013
Datum zadání: 19.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2015
Oponenti: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Předběžná náplň práce
Epilepsie vycházející z temporálního laloku představuje nejčastější formu epilepsie u lidí. Epileptické záchvaty temporálního původu mohou vycházet z řady limbických struktur včetně hipokampu. Úloha jednotlivých struktur v patofyziologii temporální epilepsie však doposud nebyla plně objasněna. Chronické modely temporálního epilepsie jsou využívány k pochopení mechanizmů, které se uplatňují při jejím vzniku. Cílem projektu je studium morfologických změn hipokampu v chronickém modelu temporální epilepsie indukované tetanotoxinem. K popisu těchto změn na mikroskopické a makroskopické úrovni využijeme histochemické metody, včetně technik detekce neuronálního poškození.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Temporal lobe epilepsy is the most common form of epilepsy in humans. In temporal lobe epilepsy, hippocampus and other limbic regions are the most affected structures. The exact role of individual limbic areas in temporal lobe epilepsy is still not well determined. Chronic animal models of temporal lobe epilepsy are frequently used to investigate basic mechanisms of seizures and epileptogenesis. In the proposed project we will examine involvement of the hippocampus in pathogenesis of temporal lobe epilepsy induced by tetanus toxin. Structural alterations of the hippocampus will be thoroughly examined using histochemical techniques and the extent of neuronal damage will be quantified.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK