Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zubní zdraví dětí v ČR
Název práce v češtině: Zubní zdraví dětí v ČR
Název v anglickém jazyce: Child Dental Health in CZR
Klíčová slova: Zubní zdraví, prevence, děti, výživa, návštěva zubního lékaře
Klíčová slova anglicky: Dental health, prevention, children, nourishment, visit of dentist
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: MUDr. Eva Vaníčková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2014
Datum zadání: 03.11.2014
Datum a čas obhajoby: 08.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obecně platné pokyny a dodržení autorských pokynů.
Seznam odborné literatury
Dentální hygiena.
Zubní zdraví.
Ochrana a podpora zdrví.
webové zdroje: Zdravé zuby apod.
Předběžná náplň práce
Rešerže problematiky zubního zdraví u dětí, preventivní programy na školách. Zpracování malé výzkumné ankety metodou dotazníku o prevenci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The background research of child dental health and preventive programmes at school. The execution of small research by the questionnaire about the prevention.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK