Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava savčích vektorů kódujících vybrané aldo-ketoreduktasy
Název práce v češtině: Příprava savčích vektorů kódujících vybrané aldo-ketoreduktasy
Název v anglickém jazyce: Preparation of mammalian vectors encoding selected aldo-keto reductases
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2013
Datum zadání: 28.07.2015
Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Oponenti: RNDr. Eva Novotná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Literární rešerše.
2. Zvládnutí potřebných praktik: bioinformatická příprava, techniky molekulárního klonování.
3. Experimentální práce: návrh primerů, příprava tří vektorů pomocí molekulárního klonování.
4. Sepsání práce.
Seznam odborné literatury
dle rešerše
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK