Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Benzodiaziny jako látky s potenciální bronchodilatační aktivitou
Název práce v češtině: Benzodiaziny jako látky s potenciální bronchodilatační aktivitou
Název v anglickém jazyce: Benzodiazines as compounds with potential bronchodilatory effect
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Věra Ježková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2013
Datum zadání: 29.11.2013
Datum a čas obhajoby: 02.06.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2015
Oponenti: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Zpracování zadaného tématu pomocí rešerše v odborné literatuře
2) Syntéza vybraných derivátů
3) Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Beilstein, Chemical Abstracts, Reaxys, odborné časopisy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK