Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Management biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Název práce v češtině: Management biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Název v anglickém jazyce: MANAGEMENT OF BIOWASTE
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2013
Datum zadání: 19.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.03.2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK