Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Rekombinantní exprese a purifikace C324S modifikované nitrilasy z Arthroderma benhamiae
Název práce v češtině: Rekombinantní exprese a purifikace C324S modifikované nitrilasy z Arthroderma benhamiae
Název v anglickém jazyce: Recombinant expresion and purification of C324S modified nitrilase from Arthroderma benhamiae
Klíčová slova: nitrilasa, Arthroderma benhamiae, rekombinantní exprese, kapalinová chromatografie
Klíčová slova anglicky: nitrilase, Arthroderma benhamiae, recombinant expression, liquid chromatography
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2013
Datum zadání: 09.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2015
Oponenti: RNDr. Dagmar Svášková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Nitrilasy patří k biotechnologicky zajímavým enzymům, zejména pro svou schopnost odbourávat nitrily různých organických sloučenin. Cílem práce je rekombinantní exprese a optimalizace purifikace C-koncově zkrácených forem rekombinantní nitrilasy z Aspergillus niger kmene K10 pomocí HPLC chromatografie a dalších biochemických technik se zřetelem na oligomerní stav proteinu a jeho využitelnost pro proteinovou krystalografii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Nitrilases belong to a group of biotechnologically interesting enzymes, mainly due to their ability to eliminate various organic nitriles. Aim of the thesis is the recombinant expresion and optimization of purification of C-terminally truncated forms of recombinant nitrilase from Aspergillus niger strain K10 by means of HPLC chromatography and other biochemical techniques with respect to oligomeric state of the protein and its usability for protein crystallography.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK