Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza zakončení v utkáních nejlepších čtyř týmů při MS žen ve florbalu 2013
Název práce v češtině: Analýza zakončení v utkáních nejlepších čtyř týmů při MS žen ve florbalu 2013
Název v anglickém jazyce: Analysis of scoring oppoturnities in matches played by four selected teams during WWFC 2013.
Klíčová slova: ženský florbal, mistrovství světa, utkání, zakončení, střelba, analýza, statistika
Klíčová slova anglicky: women floorball, world championship, match, shooting, analysis, statistics
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.09.2013
Datum zadání: 04.09.2013
Datum a čas obhajoby: 21.01.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2015
Oponenti: Mgr. Bc. Marek Chlumský
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Teoretická východiska
2. Formulace problému
3. Metodologie práce
3.1. cíle a úkoly práce
3.2. design výzkumu
3.3. výzkumný soubor
4. Výsledky
5. Diskuse
6. Závěr
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analýza zakončení na MS žen 2013 u týmů Švédska, Finska, Švýcarska a České Republiky ve skupině a ve vyřazovací části.
Hlavní metodou k vytvoření bakalářské práce je analýza vystřelení vybraných týmů v utkáních na MS žen ve florbalu 2013 v České republice. Vstřelené branky dále zanést a vyhodnotit pomocí statistik. Další metodou je shromáždění dat z literárních zdrojů a následné teoretické zpracování.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Purpose of the thesis is to analyse scoring oppoturnities from WWFC 2013 matches of selected teams Sweden, Finland, Switzerland and Czech Republic in a group and in playoffs.
The main method to build up the thesis is an analysis of succesfully shooted scoring chances of selected teams in WWFC 2013 matches, to put them into statistics and to evaluate them. Another method is to collect the databasis from literary sources and to process them into the theoretical part.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK