Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingové aktivity Euromedia Group v období 2011-2013
Název práce v češtině: Marketingové aktivity Euromedia Group v období 2011-2013
Název v anglickém jazyce: Marketing activities Euromedia Group in 2011-2013
Klíčová slova: nakladatelství, marketing, kniha, člen, Euromedia Group, Knižní klub
Klíčová slova anglicky: publishing house, marketing, book, member, Euromedia Group, Knižní klub
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.08.2013
Datum zadání: 01.08.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: Mgr. Tereza Ježková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce „Marketingové aktivity Euromedia Group v letech 2011−2013“ bude představení marketingové komunikace jednoho z největších nakladatelství v České republice Euromedia Group. Společnost vlastní také celostátní distribuční společnost, díky které expeduje tituly do všech domácností, knihkupeckých sítí, obchodních řetězců či ke knihkupcům, a také jeden z největších čtenářských klubů u nás. V úvodu práce bude představena společnost včetně její historie a pravidel členství v Knižním klubu. Následující kapitoly se budou zabývat marketingovými aktivitami. Jejich součástí bude péče o stávající členy, nábory nových členů či knižní akce pro veřejnost. Součástí bude i téma podpory domácích autorů a sním související Literární cena Knižního klubu. V závěru práce bude rozebraná propagace knižních titulů v různých médiích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis "Marketing activities Euromedia Group in 2011-2013" will be to present the marketing communications of one of the strongest publishing houses in the Czech Republic: Euromedia Group. The company also owns a nationwide distribution network through which it gets its titles to all households, bookshop networks, supermarket chains or to booksellers and also one of the biggest reader's club in the country. At the beginning of the thesis the company will be introduced, including its history and rules of membership in the reader's club. The following chapters will focus on its marketing activities. They will include the current members care, recruit new members recruitment and book events for the public. The thesis will address also support of Czech authors and the Knižní klub Literary Award that is one of its tools. The promotion of books in various media will be explored in the final chapters.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK