Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Šumava jako estetický problém
Název práce v češtině: Šumava jako estetický problém
Název v anglickém jazyce: Šumava as an esthetic problem
Klíčová slova: Šumava, estetika lesa, vztah k přírodě, rozpadající se les, symbolická dimenze lesa
Klíčová slova anglicky: Key words: Šumava, aesthetics of forest, relationship to nature, disintegration of forest, symbolic dimension of forest
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.07.2013
Datum zadání: 19.08.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Bc. Kateřina Pařízková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK