Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam plastů a důsledky plastového odpadu: Sociologický pohled na možnosti řešení akumulace plastového odpadu v oceánech
Název práce v češtině: Význam plastů a důsledky plastového odpadu: Sociologický pohled na možnosti řešení akumulace plastového odpadu v oceánech
Název v anglickém jazyce: Importance of Plastics and the Impacts of Plastic Waste: The Sociological View on the Possibilities of Solutions of Plastic Waste Accumulated in the Oceans
Klíčová slova: Plasty, znečištění oceánů, recyklace, prevence, bio-plasty, odpad
Klíčová slova anglicky: Plastics, marine pollution, recycling, prevention, bio-plastic, waste
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2013
Datum zadání: 01.07.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.10.2013
Datum a čas obhajoby: 03.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Eva Richter, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá procesem vyvolaným nadměrnou produkcí plastového odpadu. Rozebírána je jak příčina vzniku odpadu, tak stav, který plast na planetě vytváří, a dopady, ke kterým vede. Cílem je v kontextu celkového procesu zanalyzovat a zhodnotit efektivnost činností, které tento problém řeší.

The paper deals with a process caused by overproducing of plastic waste. There is disccused a reason of creation of plastic waste and also a state which plastics creates on the Earth and how it influences the environment. The Goal is to analyze and evaluate an effectivness of activities which lead to solve this problem.
Seznam odborné literatury
Andrady, A. L., & Neal, M. A. (2009). Applications and societal benefits of plastics. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 364(1526), 1977–84. doi:10.1098/rstb.2008.0304

Brems, A., Baeyens, J., & Dewil, R. (2012). Recycling and recovery of post-consumer plastic solid waste in a European context. Thermal Science, 16(3), s. 669-685.

Derraik, J. G. B. (2002). The pollution of the marine environment by plastic debris: a review. Marine Pollution Bulletin, 44(9), 842–52. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12405208

Finnveden, G., Ekvall, T., Arushanyan, Y., Bisaillon, M., Henriksson, G., Gunnarsson Östling, U., … Guath, M. (2013). Policy Instruments towards a Sustainable Waste Management. Sustainability, 5(3), 841–881. doi:10.3390/su5030841

Gabrys, J., Hawkins, G., & Michael, M. (2013). Accumulation: The Material Politics of Plastic. Retrieved from http://books.google.com/books?hl=cs&lr=lang_en&id=tuApAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Introduction:+From+materiality+to+plasticity&ots=ecwnxHAEDO&sig=OnZa0X1J6EKNEAo1ehMqFYdcPIs

Hannigan, J. A. (2006). Environmental sociology: Second edition (2nd ed., p. 194). New York: Routledge.

Hopewell, J., Dvorak, R., & Kosior, E. (2009). Plastics recycling: challenges and opportunities. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 364(1526), 2115–26. doi:10.1098/rstb.2008.0311

Keller, J. (1997). Sociologie a ekologie (p. 232). Praha: Sociologické nakladatelství.

Liboiron, M. (2012). Redefining pollution: Plastics in the wild. New York University. Retrieved from http://gradworks.umi.com/35/53/3553962.html

Thompson, R. C., Moore, C. J., vom Saal, F. S., & Swan, S. H. (2009). Plastics, the environment and human health: current consensus and future trends. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 364(1526), 2153–66. doi:10.1098/rstb.2009.0053
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK