Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Native Art as a Source of Cultural Memory. Case Study of Māori Toi moko
Název práce v češtině: Nativní umění jako zdroj kulturní paměti. Případová studie maorského Toi moko
Název v anglickém jazyce: Native Art as a Source of Cultural Memory. Case Study of Māori Toi moko
Klíčová slova: nativní umění, kolektivní paměť, kulturní identita, Karanga Aotearoa Repatriation Programme, Maorové, Nový Zéland, mokomokai, tetování, kultura, etika
Klíčová slova anglicky: native art, collective memory, cultural identity, Karanga Aotearoa Repatriation Programme, Māori, New Zealand, mokomokai, tattoo, culture, ethics
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.06.2013
Datum zadání: 28.06.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.07.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Základní charakteristika tématu a předpokládaný cíl práce:
Práce se zaměří na nativní umění Nového Zélandu jako zdroj kolektivní paměti. Jejím cílem je popsat důležitost nativního umění pro původní společnosti v perspektivě kulturní antropologie a tzv. antropologie umění. Práce se věnuje zejména maorské kultuře a zejména mokomokai, mumifikovaným hlavám s maorskou tetováží, které byly jakožto "artefakty" obchodovány a převáženy z Nového Zélandu do evropských muzeí jako kuriozity a doklady maorské kultury. Práce je založena na hypotéze, že předmět vyjmutý ze svého přirozeného prostředí ztrácí svou "auru" a stává se desakralizovaným objektem; toto téma navíc v posledních letech vznáší zásadní etické otázky týkající se případného návratu mokomokai do své vlasti.
Anglický abstrakt:
The function of native art is often not only the aesthetic one, art is a part of wider cultural practices in indigenous societies. It plays an important role in the collective memory construction and cultural identity forming processes. Native artworks represent a meaningful source of collective memory for the society that has produced them. The aim of this thesis is to describe the importance of art for indigenous societies through the perspective of cultural anthropology and anthropology of art. The thesis focuses especially on Māori culture and mokomokai, preserved tattooed heads of Māori people. Some of these heads became valuable trade items during the time of the colonisation of New Zealand and ended up in European museums as curiosities and examples of Māori culture. The thesis is based on the hypothesis that, when taken from its natural environment, a piece of art loses its aura and becomes only a desacralized object. An ethic question arises in the recent years: “Have the museums right to keep the mokomokai or should be the Māori heads repatriated where they belong?”
Seznam odborné literatury
BELICH, James. Making peoples. A history of the New Zealanders. From Polynesian settlement to the end of the nineteenth century. Auckland: Penguin Books, 1996. 497 s.
HALBWACHS, Maurice. Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 289 s.
KING, Michael. Maori. A photographic and social history. Auckland: Penguin, 2005. 289 s.
KING, Michael. The Penguin history of New Zealand. Auckland: Penguin, 2003. 570 s.
MASON, Durie. Te mana, te kāwanatanga : The politics of Maori self-determination. Auckland : Oxford University Press, 1999. 280 s.
MEAD, Sidney Moko. Landmarks, bridges and visions : aspects of Maori culture. Wellington: Victoria University Press, 1997. 266 s.
NEICH, Roger. Painted histories. Auckland: Auckland University Press, 2004. 330 s.
RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 350 s.
TREVOR, Bentley. Pakeha Maori : the extraordinal story of the Europeans who lives as Maori in early New Zealand. Auckland: Penguin Books, 2007. 270 s.
TE ARA – The Encyclopedia of New Zealand. Māori peoples of New Zealand. Auckland : David Beteman: Ministry of Culture and Heritage, 2006. 294 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK