Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdravotní ukazatele souboru respondentů a non-respondentů dotazníkového šetření
Název práce v češtině: Zdravotní ukazatele souboru respondentů a non-respondentů dotazníkového šetření
Název v anglickém jazyce: Health Indicators in the Sample of Respondents and Non-respondents of the
Questionnaire Study
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2007
Datum zadání: 07.02.2007
Datum a čas obhajoby: 18.02.2009 13:00
Místo konání obhajoby: 3. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:28.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:28.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.02.2009
Oponenti: PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.
  prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
  prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK