Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrat do lůna kmene: Tendence v současné kultuře
Název práce v češtině: Návrat do lůna kmene: Tendence v současné kultuře
Název v anglickém jazyce: Back to the Tribe‘s Womb: Tendencies in Contemporary Culture
Klíčová slova: flanér, vanitas, cizinec, turista, simulakrum, kutil, hadrář, sběratel, suvenýr, haraburdí, putrefakce, nomád, usedlík, neo-kmen, rhizom, Narcis, proměna, iniciace, referenční bod, průvodce, dovolená
Klíčová slova anglicky: flâneur, vanitas, stranger, tourist, simulacrum, bricoleur, collector, souvenir, bric-à-brac (odds and ends), putrefaction, nomad, settler, neo-tribe, rhizome, Narcissus, methamorphosis, initiation, referential point, guide, holiday
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2013
Datum zadání: 24.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.07.2013
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování


Inspirován texty Marshalla McLuhana a též Jamese Lovelocka, pokusí se diplomant postihnout několik tendencí v kultuře 20. a 21. století s důrazem na prózu a film. Cílem této práce nebude přímo zkoumání nových médií a jejich vlivu na lidské chování a myšlení, nýbrž spíše analýza současných témat a jejich interpretace na pozadí myšlenek McLuhanových a Lovelockových.
Diplomant se tak zaměří na motiv divošství a návrat ke kmenovému životu, jež bude primárně hledat v próze Pátek aneb Lůno Pacifiku Michela Tourniera. Robinsonské téma mu poskytne možnost srovnání s původním Defoeovým románem, na jehož pozadí bude s to lépe postihnout proměnu a novost dnešního vnímání divošství a návratu k němu.
S kmenovým životem bude úzce souviset také motiv Matky Země a k tomuto motivu se pojící motiv pospolitosti, či ještě lépe řečeno sou-náležitosti a splynutí. Hlavním zdrojem těchto motivů bude diplomantovi film Avatar Jamese Camerona, který bude interpretovat především skrze „zelenou literaturu“ Jamese Lovelocka.
Seznam odborné literatury


Seznam odborné literatury:
BARTHES, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004. ISBN 80-86569-783-X.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Myšlení přírodních národů. Liberec: Dauphin, 1996. ISBN80-
901842-9-4.
LOVELOCK, James. Gaia: Nový pohled na život na Zemi. Prešov: Abies, 1993. ISBN80-
88699-03-7.
LOVELOCK, James. Gaia: Živoucí planeta. Praha: Mladá fronta, 1994. ISBN80-204-0436-8.
MCLUHAN, Marshall. Jak rozuět médiím: extenze člověka. Praha: Mladá fronta, 2011. ISBN
978-80-204-2409-9.
MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla. Brno: Jota, 2000.
ISBN 80-7217-128-3.

Prameny:
Avatar[film]. Scénář a režie James CAMERON. USA a Velká Británie, 2009.
DEFOE, Daniel. Robinson Crusoe. Praha: Odeon, 1986.
DEFOE, Daniel. Robinson Crusoe: Complette and Unabridged. Ware: Wordsworth Editions,
1993. ISBN1-85326-045-2.
TOURNIER, Michel. Pátek aneb Lůno Pacifiku. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. ISBN
80-86818-26-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK