Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Zadní lamelární keratoplastika
Název práce v češtině: Zadní lamelární keratoplastika
Název v anglickém jazyce: Posterior lamellar keratoplasty
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oční klinika dětí a dospělých (13-412)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2013
Datum zadání: 03.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2013
Datum a čas obhajoby: 23.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2013
Oponenti: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
  prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK