Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Distributional impacts of meal vouchers
Název práce v češtině: Distribuční dopady stravenek
Název v anglickém jazyce: Distributional impacts of meal vouchers
Klíčová slova: stravné, příjmová nerovnost, redistribuční efekty, daňové úlevy
Klíčová slova anglicky: meal allowances, income inequality, redistributive effects, tax reliefs
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2013
Datum zadání: 06.06.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Oponenti: PhDr. Martina Pěkná
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
The aim of the thesis is to analyse market size of meal vouchers in Czech Republic and distribution costs of meal vouchers.

Meal vouchers are widely used employee benefits. Because of tax relief they seem to be advantageous for employers as well as for employees, who do not pay income tax on meal vouchers. If company decides to provide meal vouchers, generally, they can deduct from the tax base as much as 55 percent of the value of the vouchers. Also social and health insurance payments are not comprised in the value of meal voucher.

However, meal vouchers are accompanied by several expenditures, especially costs associated with the administration, for both businesses and restaurants, distribution of vouchers, press etc. Voucher providers cover many of these expenses. I consider it important to quantify these costs in order to analyse efficiency of meal voucher system.

I will use data from SILC (Statistics on Income and Living Conditions, Czech statistical office) to identify amount of household using meal vouchers, and determine how part of households’ income is represented by meal vouchers. Further, I try to analyse market size probably on the basis of turnover and profits of voucher providers. Finally, I would like to observe expenses and revenues of small and medium enterprises as well as larger companies related to vouchers. For this purpose I will use available data collected by Czech statistical office. Based on these findings, I try to estimate distribution costs of meal vouchers. There are many other issues connected with meal vouchers e.g. impact on price stability or consumer behaviour, but the most of them are out of scope of this thesis.

Tested hypotheses:
1. Who is the largest user of meal vouchers?
2. How big are benefits from meal vouchers?
3. How big are the costs of using meal vouchers?
4. What is the size of the vouchers’ market?
5. How the meal voucher system contributes to business development?
Seznam odborné literatury
Literature
1. Buus, T., Žďárek, V. (2011): Makroekonomická analýza efektivity stravenkových systému z pohledu fiskálních přínosů v České republice – aktualizace o parametry daňového systému v roce 2010 a očekávané parametry daňového systému v roce 2012. March 2011.
2. Český statistický úřad (2011): Životní podmínky, e-3012-12, SILC 2010.
3. Český statistický úřad (2013): Příjmy a životní podmínky domácností. e-3012-13, June 2013.
4. Český statistický úřad, 2013. Webové stránky Českého statistického úřadu. Available at: http://czso.cz/
5. GfK Czech, 2008. Nákupní zvyklosti v souvislosti s používáním poukázek
6. Jareš, M. (2010): Daňové úlevy v České republice, Výzkumná studie. February 2010.
7. KPMG (2004): Economic impact of the meal voucher system in Romania..
8. Hamermesh, D. S., Johanes, J. M. (1983): Food Stamps as Money and Income. NBER, NBER Working Paper No. 1231, November 1983.
9. Bradford, D. F., Shaviro D. N. (1999): The economics of vouchers. NBER, NBER Working Paper No. 7092, April 1999.
10. Jackson, R. (1999): Identifying Voucher Plans without Welfare Losses. Journal of Economic Education.
11. Roson, R. (2004): Auctions in a Two-Sided Network: The Market for Meal Voucher Services. June 2004.
12. KC 2 Ltd. and Industry Watch Group (2010): Food Voucher Issuance in Bulgaria: Economic and Fiscal Impact. June 2010.
13. Hamermesh, D. S., Johanes, J. M. (1983): Food Stamps as Money and Income. NBER, NBER Working Paper No. 1231, November 1983.
14. Gundersen, C., Ziliak J. P. (2003): The Role of Food Stamps in Consumption Stabilization. The Journal of Human Resources, vol. 38, No. 4, Autumn 2003, s. 1051–1079.
Předběžná náplň práce
Preliminary structure
1. Introduction
2. Background
3. Description of the Czech meal voucher system
4. Comparison of meal voucher schemes across Europe
5. Distributional impacts
6. Meal allowances and the government budget
7. Conclusion
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Preliminary structure
1. Introduction
2. Background
3. Description of the Czech meal voucher system
4. Comparison of meal voucher schemes across Europe
5. Distributional impacts
6. Meal allowances and the government budget
7. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK