Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Russellova analýza Peanovy aritmetiky
Název práce v češtině: Russellova analýza Peanovy aritmetiky
Název v anglickém jazyce: Russell's analysis of Peano Arithmetic
Klíčová slova: Russell, Peanova aritmetika, třídy, jazyk
Klíčová slova anglicky: Russell, Peano Arithmetic, classes, language
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra logiky (21-KLOG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.06.2013
Datum zadání: 06.06.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2013
Datum a čas obhajoby: 17.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavel Arazim, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předvedení klasické analýzy Peanovy aritmetiky jako logické (jazykové) konstrukce v Principiích Mathematica, tj. analýzy idejí čísla, nuly a následníka pomocí tříd a relací, a následně analýzy výrazů obsahujících třídy nebo relace pomocí výroků a výrokových funkcí v teorii typů. Posouzení této analýzy z filosofického hlediska (např. otázka jazyka, otázka axiomu reducibility, nestandardních modelů PA, neúplnosti aj. podle vývoje práce).
Seznam odborné literatury
Russell, B.: Introduction to Mathematical Philosophy. London: George Allen & Unwin. 1919.
Russell, B., Whitehead, A.: Principia Mathematica, 3 vols. Cambridge: Cambridge University Press. 1910 - 1913.
Kamareddine, F. - Laan, T. - Nederpelt, R. 2002. Types in Logic and Mathematics before 1940. The Bulletin of Symbolic Logic, vol. 8/2, 185-245.
Landini, G. 1998. Russell's Hidden Substitutional Theory. Oxford: Oxford University Press.
Barwise, J, (Editor) 1977. Handbook of Mathematical Logic.
van Heijenoort, Jean (Editor) 1967, third printing 1976. From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879-1931, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Godehard Link, (Editor) 2004. One hundred years of Russell's paradox. De Gruyter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK