Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudební činnost sester voršilek v Kutné Hoře během 18. století
Název práce v češtině: Hudební činnost sester voršilek v Kutné Hoře během 18. století
Název v anglickém jazyce: The Music Activities of the Ursuline Sisters in Kutná Hora during the 18th Century
Klíčová slova: chrámová hudba, 18. století, Čechy, Kutná Hora
Klíčová slova anglicky: church music, 18th century, Bohemia, Kutná Hora
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2013
Datum zadání: 12.06.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.06.2013
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je shrnutí a rozšíření dosavadních znalostí o hudební činnosti sester voršilek v Kutné Hoře během 18. století. Za tímto účelem bude využita a analyzována dle různých měřítek hudební sbírka z tohoto kláštera dochovaná v Národním muzeu - Českém muzeu hudby. K doplnění obrazu o klášterním hudebním životě budou využity archiválie z kutnohorského konventu uložené v Státním oblastním archivu v Praze.
Seznam odborné literatury
Krátký výtah z dějin konventu řádu svaté Voršily v Kutné Hoře, Kutná Hora 1912
Marie Macková: Voršilky v Čechách do roku 1918, Pardubice 2007
Blanka Altová – Helena Štroblová: Kutná Hora, Praha 2000
Karel Kuča, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1998
Lenka Antalová: Hudobná kultúra uršulínok v Bratislave v 18. a 19. storočí, Bratislava 2011
J. Lauschmann: Pražské oratorium XVIII. století, disertační práce, Praha 1938.
V. Lébl a kolektiv autorů: Hudba v českých dějinách. Od středověku do nové doby, Praha, Supraphon 1983.
H. E. Smither: A History of the oratorio, UNC Press Books, 1977 (2000).
Michaela Freemanová: Oratorium (and opera) of the German composers as performed in the Czech Lands in the 18th and 19th centuries, in: Deutschsprachiges Theater in Prag, Praha 2001, s. 195–204.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK