Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komplexifikace normovaných prostorů
Název práce v češtině: Komplexifikace normovaných prostorů
Název v anglickém jazyce: Complexification of normed spaces
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Nastudovat a zpracovat vztahy mezi reálnými a komplexními normovanými prostory. K tomu patří jednak reálná verze komplexního prostoru a jednak komplexifikace reálného prostoru. Dále zpracovat příklady komplexifikací konkrétních prostorů (prostory spojitých funkcí, Hilbertův prostor, L^p prostory), případně možné další varianty komplexifikace.
Seznam odborné literatury
Habala, Hájek, Zizler: Introduction to Banach spaces. Matfyzpress 1996.
Další literatura dle potřeby.
Předběžná náplň práce
Přehled vztahů mezi reálnými a komplexními normovanými prostory - reálná verze komplexního
prostoru, komplexifikace reálného prostoru atp.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK