Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bohumír Šmeral a vliv jeho myšlenek na vznik a formování KSČ (1921-1929)
Název práce v češtině: Bohumír Šmeral a vliv jeho myšlenek na vznik a formování KSČ (1921-1929)
Název v anglickém jazyce: Bohumír Šmeral and the influence of his ideas on the origin and formation of the Communist Party (1921-1929)
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.06.2013
Datum zadání: 14.06.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2015
Oponenti: PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
postup: případová studie časově ohraničená léty 1921-1929
Cíle: zhodnocení role Bohumíra Šmerala při založení prvorepublikové KSČ a vliv jeho politických teorií na její fungování do roku 1929

1. Úvod
1.1. Mládí a raná politická kariéra, vstup do politického dění
1.2. Bohumír Šmeral jako sociální demokrat
2.1. Založení KSČ a rok 1921
2.2. Šmeral - předseda KSČ a jeho působení v čele strany
2.3. Ztráta pozice v čele KSČ a odchod do služeb Kominterny
3.1. Aktivní jednání Šmerala v rámci KSČ 30. let
3.2. Zhodnoceni Šmeralovy role v KSČ v období 1921 – 1929
Seznam odborné literatury
Neperiodická:
ŠMERAL B. (1906). Kdo jsou a co chtějí sociální demokraté. 1. vydání, Praha: Tiskový výbor československé sociálně demokratické strany dělnické, 95 s.
ŠMERAL B. (1980). Jsme komunisty! . 1. vydání, Praha: Svoboda, 57 s.
ŠMERAL B. (1966). Pravda o sovětském Rusku. 2. vydání, Praha : Nakladatelství politické literatury, 483 s.
ŠMERAL B. (1956). Národnostní otázka v sociální demokracii až do sjezdu hajnfeldského ; Od jakých názorů a do jakých vůdců odklonilo se české dělnictvo před padesáti lety. 1. vydání, Praha: Rudé právo, 91 s.
ŠMERAL B. (1935). Co má volič věděti o SSSR. 1.vydání, Praha: František Nedvěd, 77 s.
ŠMERAL B. (1921). Proti perzekuci a zradě. 1. vydání, Praha : Naklad. a knihkupectví Tiskového výbor soc. dem. strany dělnické, 31 s.
ŠMERAL B. (1981). Výbor z díla [Díl] 1. 1902-1921. 1. vydání, Praha: Svoboda, 493 s.
ŠMERAL B. (1981). Výbor z díla [Díl] 2. 1922-1939. 1.vydání, Praha : Svoboda, 467 s.
ŠPLÍCHAL V. (2012) Šmeralovy představy o socialismu. 1. vydání, Jihlava: Regia, 188 s. ISBN 978-80-87586-02-0
GALANDAUER J. (1986) Bohumír Šmeral 1914-1941. 1.vydání, Praha : Svoboda, 593 s.
GALANDAUER J. (1986) Bohumír Šmera. 1880-1914. 1.vydání, Praha : Svoboda, 347 s.
RUPNIK J. (2002) Dějiny Komunistické strany Československa od počátků do převzetí moci. 1.vydání, Praha : Academia, 284 s. ISBN 80-200-0957-4
KALOUS J., KOCIÁN J. (2012) Český a slovenský komunismus (1921-2011). 1.vydání, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Ústav pro studium totalitních režimů 2012, 459 s., ISBN 978-80-7285-156-0

Periodická:
Rudé právo (výběr z ročníků 1921 – 1929)
Předběžná náplň práce
Případová studie na téma Bohumír Šmeral a vliv jeho myšlenek na vznik a formování KSČ (1921-1929) si jako cíl klade provést analýzu působení Bohumíra Šmerala při vzniku a následném politickém působení KSČ v rámci prvorepublikového politického systému do roku 1929, kdy Bohumír Šmeral ztratil svou pozici předsedy strany. Důležitou roli v koncepci celé práce pak zaujme i konfrontace teoretických politických prací Bohumíra Šmerala s reálným fungování KSČ v daném období.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This case study deals with activities Bohumír Šmeral, who is one of founders and the first leader of Communist party of Czechoslovakia during years 1921-1938. The case study is especially focused on establishing party and its existence until the year 1929, when B. Šmeral lost his leading position in the party. Folloving important aim of the study is also the analysis of comparison between Šmeral’s political studies and real activities of Communist party of Czechoslovakia within political systém of Czechoslovakia during years 1921-1929.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK