Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
The Democratic Transition of Czechoslovakia, the German Democratic Republic and their Successor States, with Particular Focus on the Geopolitical Framework after 1989
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: The Democratic Transition of Czechoslovakia, the German Democratic Republic and their Successor States, with Particular Focus on the Geopolitical Framework after 1989
Klíčová slova: Přechod k demokracii, Německá demokratická republika, Československo, Česká republika, Slovensko, konsolidace
Klíčová slova anglicky: Democratic transition, GDR, Czechoslovakia, Czech Republic, Slovakia, consolidation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.05.2013
Datum zadání: 22.05.2013
Datum a čas obhajoby: 26.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2014
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK