Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
VÝZNAM A FREKVENCE PŘEJATÝCH SLOV Z ARABŠTINY V SOUČASNÉ ČEŠTINĚ
Název práce v češtině: VÝZNAM A FREKVENCE PŘEJATÝCH SLOV Z ARABŠTINY V SOUČASNÉ ČEŠTINĚ
Název v anglickém jazyce: SIGNIFICANCE AND FREQUENCY OF LOAN WORDS FROM ARABIC LANGUAGE IN CONTEMPORARY CZECH
Klíčová slova: arabština, čeština, překlady, islám, přejatá slova, španělština.
Klíčová slova anglicky: Arabic, Czech, translation, Islam, loanwords, Spanish
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Vučka
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2013
Datum zadání: 06.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2013
Datum a čas obhajoby: 30.05.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cesty arabštiny do evropských jazyků
Charakteristika arabského jazyka - dialekty a interdialekty, srovnání starší a současné arabštiny, dialekty moderní arabštiny
Arabština v evropských jazycích - francouzština, španělština
Arabština v současné češtině - frekvence užití, porovnání původního významu a významu v češtině, rozdělení dle oborů užití
Přítomnost slov přejatých z arabštiny v češtině je známým faktem. Cílem práce je shromáždit, utřídit, důkladně analyzovat vybraný vzorek slov,
všímat si a vysvětlit event. rozdíl, posun významu slov, který je daný rozdíly mezi jazyky a kulturami.
Seznam odborné literatury
Slovník spisovné češtiny (web)
Kaufmann, H.: Maurové a Evropa, Panorama, 1982
Kropáček, L.: Jazykové problémy současného kulturního a politického života arabských zemí, Praha 1977
Mendel, M., Ostřanský, B., Rataj, T.: Islám v sdci Evropy, Academia, 2008
Oliverius, J., Ondráš, F.: Moderní spisovná arabština, Set Out, 2007
Oliverius, J.: Kapitoly z frazeologie a idiomatiky moderní spisovné arabštiny, Set Out, 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK