Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Holocenní vývoj arktických jezer
Název práce v češtině: Holocenní vývoj arktických jezer
Název v anglickém jazyce: Holocene history of Arctic lakes
Klíčová slova: jezera, paleolimnologie paleoklimatologie, environmentální změny, holocén, Arktida
Klíčová slova anglicky: lakes, palaeolimnology, palaeoclimatology, environmental changes, Holocene, Arctic
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Daniel Nývlt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.04.2013
Datum zadání: 22.04.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: Mgr. Jan Kavan
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je zadána s cílem zhodnocení holocenního vývoje jezer v různých částech Arktidy z pohledu jejich abiotického vývoje a environmentálních změn vybraných jezerních ekosystémů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis is aimed to evaluate Holocene history of lakes from various parts of the Arctic from the viewpoint of their abiotic development and environmental changes of selected lake ecosystems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK