Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Monitorování serverů zapojených do výpočetního GRIDu
Název práce v češtině: Monitorování serverů zapojených do výpočetního GRIDu
Název v anglickém jazyce: Monitoring of GRID resources
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2007
Datum zadání: 11.04.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.04.2013
Datum a čas obhajoby: 28.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2008
Oponenti: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK