Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problém viny u Martina Bubera a Karla Jasperse
Název práce v češtině: Problém viny u Martina Bubera a Karla Jasperse
Název v anglickém jazyce: The Problem of Guilt in Martin Bubers and Karl Jaspers Perspective
Klíčová slova: Buber, Jaspers, vina, smíření, očista.
Klíčová slova anglicky: Buber, Jaspers, guilt, reconciliation, purification.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2013
Datum zadání: 11.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.04.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: Mgr. Ing. Ondřej Fischer, M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK