Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mytologické božstvá a bytosti spájané s vodou zobrazené na mozaikách z rímskej doby
Název práce v jazyce práce (slovenština): Mytologické božstvá a bytosti spájané s vodou zobrazené na mozaikách z rímskej doby
Název práce v češtině: Mytologická božstva a bytosti spojované s vodou zobrazené na mozaikách z římské doby
Název v anglickém jazyce: Mythological deities and beings associated with water depicted in the mosaics of ancient Rome
Klíčová slova: ikonografie, mozaiky, římské umění, božstva
Klíčová slova anglicky: iconography, mosaics, Roman art, deities
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.03.2013
Datum zadání: 26.03.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.04.2013
Datum a čas obhajoby: 14.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V úvodu charakterizujte božstva a další mytologické bytosti spadající do uvedeného okruhu, které se vyskytují na římských mozaikách. Shromážděte mozaiky s těmito náměty a vymezte rozdíly v zobrazení sledovaných postav v jednotlivých částech římské říše, eventuálně v jednotlivých časových obdobích. Věnujte pozornost rovněž fauně, která je s oněmi mytologickými subjekty spojována. Podle možností sledujte i výskyt takových mozaiek s ohledem na funkci prostoru, v němž jsou použity. Získaná zjištění sumarizujte kromě souvislého textu také v připojené tabulce.
Seznam odborné literatury
Andreae, B., Antike Bildmosaiken, Mainz am Rhein 2003.
Dunbabin, K., Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge 1999.
Dunbabin, K., The mosaics of Roman North Africa, Oxford 1978.
Ling, R., Ancient mosaics, Princeton 1998.
Recueil général des mosaiques de la Gaule - příslušné svazky.
Turcan, R., The Gods of Ancient Rome, Edinburgh 1998.
Grant, M., Roman Myths, London - New York 1971.
LIMC - příslušná hesla
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK