Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Získávání znalostí z databází
Název práce v češtině: Získávání znalostí z databází
Název v anglickém jazyce: Data mining
Klíčová slova: dobývání znalostí z databází, data mining, rozhodovací stromy, perceptron, neuronové sítě
Klíčová slova anglicky: knowledge database discovery, kdd, data mining, decision trees, perceptron, neural networks
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra logiky (21-KLOG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Peliš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.03.2013
Datum zadání: 11.03.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.03.2013
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jonathan Verner, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor práce by měl nejprve navrhnout modelovou aplikaci jednoduché práce s daty, např. statistické zpracování získaných dat. Bude užitečné, aby modelová aplikace byla naprogramována a byla funkční. Pak by se měl autor zaměřit na možnosti získávání netriviálních (v datech implicitně obsažených) informací, které ale nelze získat pouhým prohlížením dat. Zde jde především o odvozování asociačních pravidel a generování hypotéz. Je potřeba se v literatuře (i praxi) seznámit s moderními možnostmi "data miningu" a v závěrečné práci alespoň jednu možnost navrhnout (resp. využít) pro zvolenou modelovou aplikaci. Lze zařadit i určitý pokus o komparaci vhodnosti zmiňovaných přístupů.
Seznam odborné literatury
Berka, P.: Dobývání znalostí z databází. Academia, Praha, 2003.
Hájek, P - Havránek, T. : Mechanizing Hypothesis Formation. Springer, 1978.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK