Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
How to Identify Domestic Systematicaly Important Institutions (D-SIFI)
Název práce v češtině: How to Identify Domestic Systematicaly Important Institutions (D-SIFI)
Název v anglickém jazyce: How to Identify Domestic Systematicaly Important Institutions (D-SIFI)
Klíčová slova: Systémová důležitost, systémově důležité banky, SIFI
Klíčová slova anglicky: Systemic importance, systemically important banks, SIFI
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jakub Seidler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.06.2013
Datum zadání: 17.06.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 08:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Oponenti: Mgr. Daniel Benčík
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will deal with the problematics of Domestic Systemically Important Financial Institutions. These institutions are often perceived as „too big to fail“ meaning that their failure would have large negative impact on the financial system and the whole economy, and therefore public sector‘s regulation and help in difficulties is needed.

The goal of the thesis is to set up a methodology for assessment of systemical importance of financial institutions in domestic environment. The methodology will be based on indicator-based measurement approach as proposed by the Basel Committee (BCBS, 2011). Indicators will take into account the size of the finacial institutions, their interconectedness, complexity, and amount of available substitutes for the services that they provide. The method will be applied on Czech Republic.

REFERENCES:

BCBS (2011). „Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement“. BIS. http://www.bis.org/publ/bcbs207.pdf

Brämer, P., Gischer, H. (2011): “Domestic Systemically Important Banks: An Indicator-Based Measurement Approach for the Australian Banking System“, FEMM Working Paper No.3/2012, Otto-von-Guericke University of Magdeburg.

Skořepa, M. and Seidler, J. (2013): “An Additional Capital Requirement Based on the Domestic Systemic Importance of a Bank.” Financial Stability Report 2012/2013, Czech National Bank, pp. 96–102

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK