Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Od vesnice k průmyslovému městu - vývoj Neratovic v 19. a 20. století
Název práce v češtině: Od vesnice k průmyslovému městu - vývoj Neratovic v 19. a 20. století
Název v anglickém jazyce: From village to industrial town - development in the 19th Neratovice and 20 century
Klíčová slova: Neratovice, Spolana, chemický průmysl, Lobkovice, Palacký, Plesinger-Božinov, válka, socialismus
Klíčová slova anglicky: Neratovice, Spolana, chemical industry, Lobkovice, Palacký, Plesinger-Božinov, war, socialism
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2013
Datum zadání: 28.02.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: knihovna katedry OVF - R 207 e
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce má zachytit proces proměny Neratovic od obce v zemědělské krajině po město v těsné závislosti na výstavbě a provozu chemického podniku. Těžištěm práce je hledání vzájemných propojení mezi chemickým provozem a „životem města“.
Seznam odborné literatury
JINOCH, Aleš. Dějiny Spolany Neratovice do roku 1960.
KOŘALKA, Jiří, et al. Lobkovický zámek v Neratovicích v životě a díle Františka Palackého. Praha: Akropolis, 2007. 266 s. ISBN 978-80-86903-49-1.
KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV. díl, Ml-Pan. Praha: Libri, 2000. 941 s. ISBN 80-85983-16-8.
LITOMISKÝ, Jaroslav. SLACH, Miroslav. Neratovice. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1977. 102 s.
MIŠKOVSKÝ, Pavel. Neratovice a železnice. Neratovice: Gymnázium Františka Palackého, 1993. 58 s.
NOVÁK, Aleš et al. Neratovice a okolí na starých pohlednicích. Hostivice: Baron, 2007. 155 s. ISBN 978-80-86914-24-4.
PAVLÍK, Miroslav. Tudy šla historie, aneb, Zastav se člověče a zavzpomínej!. Neratovice: Město Neratovice, 2003. 202 s. ISBN 80-239-5655-8.
SÍGL, Miroslav. Kdo byl a kdo je: Mělnicko, Kralupsko, Neratovicko: osobnosti, samospráva, historie. Praha: Libri, 2007. 646 s. ISBN 978-80-7277-351-0.
Spolana: Závodní časopis a.s. Spolana Neratovice. Neratovice: Spolana, 1955-2003.
ŠANDA, Pavel. NOVÁK, Aleš. Neratovice: cestou proměn. Hostivice: Baron, 2008. 168 s. ISBN 978-80-86914-66-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK