Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strategie řešení úloh o obsahu rovinných obrazců na základní škole
Název práce v češtině: Strategie řešení úloh o obsahu rovinných obrazců na základní škole
Název v anglickém jazyce: Strategies of solving problems focusing on area of plane figures in elementary school
Klíčová slova: úloha, obsah, úlohy o obsahu, řešení úloh, strategie řešení, heuristické strategie
Klíčová slova anglicky: problem, area, problems of area, solving problems, solving strategies, heuristic strategy
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.02.2013
Datum zadání: 12.04.2013
Datum a čas obhajoby: 22.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Veronika Tůmová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámení s typy úloh o obsahu a postupy jejich řešení na 2.stupni ZŠ
2. Vytypování typu úloh pro další zpracování
3. Analýza učebnic zaměřená na vybraný typ úloh
4. Příprava a provedení předexperimentu
5. Zhodnocení předexperimentu a příprava experimentu
6. Analýza strategií a jejich klasifikace
Seznam odborné literatury
Hejný, M. a kol.: Teória vyučovania matematiky
Učebnice a sbírky pro 2.stupeň ZŠ a SŠ
Časopisy se zajímavými úlohami
Odvárko, O. a kol.: Metody řešení slovních úloh
Novotná, J.: Analýza řešení slovních úloh
Hejný, M.; Novotná, J.; Stehlíková, N.: 25 kapitol z DM
Další literatura bude průběžně doplňována.
Předběžná náplň práce
Uvedení do problematiky
Postupy řešení úloh ve školské matematice
Strategie řešení úloh
Soubor úloh pro experiment
Popis a realizace experimentu
Zpracování výsledků experimentu
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction
Procedures for solving problems in school mathematics
Strategies of solving problems
Set of problems for the experiment
Descriptions and realization of the experiment
Results and their discussion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK