Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Geopolitika Japonska v procesu globalizace a geopolitických změn
Název práce v češtině: Geopolitika Japonska v procesu globalizace a geopolitických změn
Název v anglickém jazyce: The Geopolitics of Japan within the process of globalization and geopolitic changes
Klíčová slova: geopolitika, Japonsko, zahraniční politika, export, investice
Klíčová slova anglicky: geopolitics, Japan, foreign politics, export, investment
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2013
Datum zadání: 11.02.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:22.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2015
Oponenti: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analyzovat geopolitiku, resp. zahraniční politiku Japonska v procesu globalizace, tj. především na základě vývoje teritoriální struktury japonského exportu a japonských investic v zahraničí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal is to analyse the geopolitics of Japan or foreign policy respectively, within the process of globalization, ie. based on the changing pattern of japanese export and investment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK