Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Current Situation on the Czech Electricity Market: with an Emphasis on the Fourth Regulatory Period of the Czech Energy Regulatory Office
Název práce v češtině: Současná situace na českém energetickém trhu: s důrazem na čtvrté regulační období Energetického regulačního úřadu
Název v anglickém jazyce: Current Situation on the Czech Electricity Market: with an Emphasis on the Fourth Regulatory Period of the Czech Energy Regulatory Office
Klíčová slova: Regulation, benchmarking, electricity distribution, utilities
Klíčová slova anglicky: Regulation, benchmarking, electricity distribution, utilities
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.02.2013
Datum zadání: 06.02.2013
Datum a čas obhajoby: 25.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: ies
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2014
Oponenti: PhDr. Mgr. Jakub Mikolášek
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK