Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv menstruačních fází na svalový tonus
Název práce v češtině: Vliv menstruačních fází na svalový tonus
Název v anglickém jazyce: The effect of menstrual cycle phases on muscle tone
Klíčová slova: Menstruační cyklus, menstruační fáze, svalový tonus, lýtkový sval, biomechanické vlastnosti, myotonometrie, antikoncepce
Klíčová slova anglicky: Menstrual cycle, menstrual phase, muscle tone, calf muscle, biomechanical properties, myotonometry, contraception
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Šifta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.02.2013
Datum zadání: 06.02.2013
Datum a čas obhajoby: 26.01.2015 12:30
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:12.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2015
Oponenti: Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je prokázat vliv jednotlivých menstruačních fází a účastnících se hormonů na viskoelastické vlastnosti kosterního svalu lýtka pomocí neinvazivního přístroje myotonometru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to prove the effect of menstrual cycle phases and participating hormons on the viscoelastic properties of the sceletal calf muscle via the non-invasive myotonometer device.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK