Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence chronických hepatitid
Název práce v češtině: Prevence chronických hepatitid
Název v anglickém jazyce: Prevention of chronic hepatitis
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2006
Datum zadání: 12.05.2006
Datum a čas obhajoby: 30.11.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.11.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK