Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Třífázová scintigrafie skeletu v diagnostice neurogenní osteoartropatie diabetiků
Název práce v češtině: Třífázová scintigrafie skeletu v diagnostice neurogenní osteoartropatie
diabetiků
Název v anglickém jazyce: Three phase bone scintigraphy in diagnostics of neuropathic
osteoarthropathy in diabetic patients
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika radiologie a nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV (12-RADK)
Vedoucí / školitel: MUDr. Otto Lang, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2006
Datum zadání: 12.05.2006
Datum a čas obhajoby: 31.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK