Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv hipoterapie na vadné držení těla
Název práce v češtině: Vliv hipoterapie na vadné držení těla
Název v anglickém jazyce: Effect of hippotherapy on faulty posture
Klíčová slova: hipoterapie, léčebné ježdění, vadné držení těla, posturální stabilita
Klíčová slova anglicky: hippotherapy, therapeutic riding, poor posture, postural stability
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.01.2013
Datum zadání: 02.01.2013
Datum a čas obhajoby: 12.09.2013 11:00
Místo konání obhajoby: C 116
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2013
Oponenti: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK