Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vznik, vývoj a druhý život pověsti o Daliboru z Kozojed
Název práce v češtině: Vznik, vývoj a druhý život pověsti o Daliboru z Kozojed
Název v anglickém jazyce: Historical Origins, Evolution, and Afterlife of the Bohemian Tale of Dalibor of Kozojedy
Klíčová slova: Dalibor z Kozojed, Daliborka, jagellonské Čechy, 19. století, druhý život pověstí, české národní obrození, německá romantická literatura v Čechách
Klíčová slova anglicky: Dalibor of Kozojedy, Daliborka, Jagiellonian Bohemia, 19th Century, Czech myths, Czech National Revival, Bohemian German-language romanticist literature
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2012
Datum zadání: 21.12.2012
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R130, 130, 1. patro, vlevo, zadní chodba za mříží
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
- historický Dalibor z Kozojed; politický kontext; soudní proces s Daliborem
- vznik pověsti o Daliboru z Kozojed (16.-20. století)
- německojazyčná (romantická) literatura v Čechách 19. století s tematikou Dalibora z Kozojed
- českojazyčná literatura s tematikou Dalibora z Kozojed
- reflexe pověsti v české kultuře (operní libreta, dramatizace, plakáty, obrazy)
- místa paměti, spojená s legendou o Daliborovi (toponomastika, současné turistické průvodce, naučné stezky)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
- Dalibor of Kozojedy as a historical person; political context; the trial of Dalibor
- the legend's origins (16th-20th C.)
- Dalibor as a literary topic in German (Romanticist) literature in 19th century Bohemia
- Dalibor as a literary topic in Czech literature
- the reflection of the legend in Czech culture (opera librettos, plays, posters, paintings)
- the phenomenon of Dalibor in present memory (toponomastics, present-day tourist guides, educational trails)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK