Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovaný souhlas ve zdravotnictví
Název práce v češtině: Informovaný souhlas ve zdravotnictví
Název v anglickém jazyce: Informed consent
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství (12-ULEO)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2006
Datum zadání: 12.05.2006
Datum a čas obhajoby: 05.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK