Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The theme of Englishness in Kazuo Ishiguro’s The Remains of the Day and Julian Barnes’ England, England
Název práce v češtině: Téma „angličanství“ v románech Kazua Ishigura The Remains of the Day a Juliana Barnese England, England
Název v anglickém jazyce: The theme of Englishness in Kazuo Ishiguro’s The Remains of the Day and Julian Barnes’ England, England
Klíčová slova: Englishness, national identity, traditions, habits, irony, Ishiguro, Barnes
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2012
Datum zadání: 24.06.2013
Datum a čas obhajoby: 12.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Featherstone, Simon. Englishness: twentieth century popular culture and the forming of English identity. Edinburgh University Press, 2009.
Rogers, David; McLeod, John. The revision of Englishness. Manchester University Press, 2004.
ENGLISH F. J. Contemporary British Fiction. Oxford: Blackwell Publishing, 2006.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is to show aspects of Englishness as one of the main themes of English-written postcolonial and postmodernist literature. The theoretical part of the work deals with general introduction of Englishness and its modern understanding. The practical part’s focus is to explore and compare the two approaches to the theme of Englishness in The Remains of the Day by Kazuo Ishiguro and England, England by Julian Barnes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK