Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regionální dopady vysokorychlostní železnice: očekávání představitelů Kraje Vysočina a města Jihlavy
Název práce v češtině: Regionální dopady vysokorychlostní železnice: očekávání představitelů Kraje Vysočina a města Jihlavy
Název v anglickém jazyce: Regional Impacts of High-speed Rail: Anticipation of Representatives of Vysočina Region and City of Jihlava
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2012
Datum zadání: 21.02.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Oponenti: Mgr. Bc. Jan Ilík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK